Relationsbyggande som skapar mervärde

Om Hellmarks

 
Körsbärsträd Kungsträdgården.jpg
 

På Hellmarks skapar vi innovativ kommunikation som bygger starka relationer. Vi hjälper företag och organisationer att driva viktiga samhällsfrågor genom att engagera sig och bedriva ett aktivt påverkansarbete.

Hellmarks utvecklar strategier inom hållbar utveckling, erbjuder expertis inom samhällsbyggnad, varumärkesutveckling samt och profilering inom politikområdet.

Vi löser utmaningar i hela Sverige och levererar insikter som skapar resultat

 
 
iStock_1801718_LARGE.jpg
 

Bakgrund

Dialogen mellan dig som vill bygga och de politiker som fattar de avgörande besluten är mycket viktig. Dessa samtal behövs för att vi ska undvika missförstånd som kostar både producenter och samhället stora ekonomiska resurser. Genom analys, rådgivning och strategiskt nätverkande stärker Hellmarks ert varumärke gentemot beslutsfattare. Hellmarks tror på en hållbar stadsutveckling byggt utifrån sociala, ekonomiska och ekologiskt hållbara förutsättningar.

Lyckade projekt bygger allt oftare på en långsiktig strategi, och tillsammans med oss på Hellmarks läggs en långsiktig plan upp för att nå goda resultat. Att verkligheten kan förändras snabbt och överraskande är inget ovanligt. Liksom att ett projektet tappar fart, ändrar inriktning eller fastnar någonstans i den administrativa processen. Med Hellmarks erfarenhet söker vi en lösning, som kan ge projektet ny fart, ibland i en något annan riktning men ändå vidare. Med ett brett kontaktnät kan Hellmarks stödja samarbetet mellan våra kunder och de kommunala och regionala instanser som fattar besluten för en hållbar stadsutveckling. Vi bygger relationer som skapar mervärde.

 
 

Richard Hellmark

Hellmarks grundades 2011 av Richard Hellmark. I rollen som strateg och rådgivare har Richard Hellmark hjälp sina kunder till framgång i en rad projekt inom bostads-, fastighets-, och hållbara stadsutvecklings frågor.

Richard Hellmark grundade Hegeli Public Affairs AB och verkade där som senior rådgivare och VD under sex år. Hellmark har en gedigen bakgrund från fackföreningsrörelsen där han har varit ombudsman och kanslichef i LO-förbundet Byggnads där han har haft framträdande förtroendeuppdrag. Richard Hellmark har även arbetat som facklig-politisk ombudsman hos Socialdemokraterna i Stockholms län. Han har även erfarenhet från en rad styrelser med anknytning till fastighetsbranschen, bland annat Riksbyggen.